Aantal lijnen in een gefilterde excel lijst

Posted on juli 7, 2007 door

0


Probleem: Hoe vaak is het al niet gebeurd, dat je met een grote tabel werkt waarop je een autofilter toepast, maar dat je problemen hebt om het aantal lijnen weer te geven van de gefilterde excel lijst? Hoeveel records heb ik nu eigenlijk?

Oplossing: Een kolom met een “1” in elke cel, en dan telkens een Autosum toepassen? Nee, er bestaat een functie voor!

Voeg een extra rij in boven je tabel met data: dit geeft je de mogelijkheid om meteen te zien hoeveel lijnen je gefilterde lijst bevat.

Gebruik volgende formule: Subtotal(3;A3:A3000), waarbij de 3 duidt op alle cellen die niet leeg zijn (dus tekst, nummers,…) en de A3 de eerste cel is in de eerste lijn die geteld moet worden.

Als je nu een aantal lijnen uitfilterd, zal je meteen zien hoeveel lijnen er zichtbaar zijn.

Was deze uitleg nuttig? Heb je nog een ander probleem dat nog niet opgelost is? Vertel het in de comments!

Advertenties