Excel Basis – Conditional Formatting in Excel 2007 – Op basis van een formule (2/10)

Posted on september 24, 2008 door

2


Probleem: Je hebt een enorme tabel in excel met een heel aantal lijnen. Je zou maar al te graag de leesbaarheid willen verhogen.

Oplossing: Via conditional formatting je rijen afwisselend blanco en een kleurtje geven.

image

More after the jump!

Om dit te kunnen doen is het belangrijk om even een inleiding te geven over de MOD() functie en de ROW() functie.

1. De MOD() functie geeft de restwaarde bij een deling. Herinner u hoe er vroeger in de lagere school gerekend werd: 5 delen door 2 geeft als uitkomst 2 met restwaarde 1. Analoog geeft MOD(5;2) waarde 1 als uitkomst:

image

Hier zit ‘m nu net de truuk. Als we het rijnummer delen door 2 zullen we door middel van de MOD() functie steeds 1 of 0 uitkomen. 1 of 0 staat voor TRUE of FALSE.

Als we nu conditional formatting gaan toepassen obv de MOD() functie zal het formaat (bv. een grijze achtergrond) worden toegepast als de functie 1 geeft als uitkomst (TRUE) en niet worden toegepast in het geval van een 0.

2. De ROW() functie geeft als resultaat het rijnummer. Typ in eender welke cel =ROW() in en je krijgt als resultaat het rijnummer van de bewuste cel.

Dus: we selecteren heel het gebied waar we de formattering op willen toepassen

We maken een nieuwe ‘rule’ aan onder ‘conditional formatting’ in de Home tab.

image

We klikken op “Use a formula…”

image

En vullen volgende formule in: =MOD(row();2)

Daarna klikken we op de knop “Format…” en zorgen ervoor dat we de formattering kiezen die we willen (in dit geval de grijze achtergrond).

We klikken 2 keer op “Ok” en klaar is kees!

Advertenties